skip to Main Content

Opmærksomhed på det der sker inden i dig, er nøglen til forløsning og forandring.

Med fokus på autenticitet, følte fornemmelser og nærvær, kan terapi hjælpe dig til at finde ud af, hvad der foregår i dig og hvorfor du føler, reagerer og handler som du gør.

Terapi giver dig et nærværende, trygt og fortroligt rum, hvor der er plads til at du kan undersøge, forstå og acceptere dig selv. 

Gennem individuel terapi, kan du få lov til at udtrykke dine tanker og følelser i fuld fortrolighed og med fuld accept af dig, som du er. Jeg kan hjælpe dig med at undersøge hvad der ligger bag ved dine tanker, følelser og overbevisninger gennem opmærksomt nærvær og autentisk lytten.

Individuel terapi

Mit udgangspunkt som terapeut udspringer af gestaltterapien. Gestaltterapi er en psykoterapiform, udviklet af Fritz Perls, som bygger på fænomenologi, eksistentialisme og feltteori. I den gestaltterapeutiske forståelse, har mennesket en medfødt evne til selvregulering, som altid retter sig mod balance.

Den fortælling der ofte sker automatisk kan være

 • det kan være nemt

 • det kan gøre godt

 • det kan føles langsomt

 • det kan give lys i maven

 • det kan opleves som at du ikke slår til

 • det kan føles som et lille ansvar

Det jeg tilbyder er at hjælpe dig til at indse hvem du i virkeligheden er

Det gør vi sammen på følgende måde.

Gruppeterapi

Mit udgangspunkt som terapeut udspringer af gestaltterapien. Gestaltterapi er en psykoterapiform, udviklet af Fritz Perls, som bygger på fænomenologi, eksistentialisme og feltteori. I den gestaltterapeutiske forståelse, har mennesket en medfødt evne til selvregulering, som altid retter sig mod balance.

Den fortælling der ofte sker automatisk kan være

 • det kan være nemt

 • det kan gøre godt

 • det kan føles langsomt

 • det kan give lys i maven

 • det kan opleves som at du ikke slår til

 • det kan føles som et lille ansvar

Det jeg tilbyder er at hjælpe dig til at indse hvem du i virkeligheden er

Det gør vi sammen på følgende måde.

Back To Top