skip to Main Content

Ønsker du at leve dit fulde potentiale? Oplever du, at du holder igen i visse situationer? Måske endda i dine nærmere og vigtigste relationer?

Det er nemt at skabe idealer at leve op til, men et godt og meningsfyldt liv, starter dybt indefra. Hvis du ikke føler dig fri til at være den du er, er du langt fra at leve dit fulde potentiale og bidrage dine nærmeste med alt det gode du indeholder, uforbeholdt.

Hvor går du på kompromis i dit liv, og hvor overtræder du dine grænser? Har du i det hele taget svært ved at mærke dine grænser?

Jeg kan hjælpe dig med at undersøge og afklare din måde at være i verden på, og sammen kan vi afklare hvor du holder igen, går på kompromis og måske overskrider dine egne grænser. Jeg kan inspirere dig til at lære at træde mere ind i din egen kraft, og herigennem finde dine grænser og gennemslagskraften til at stå stærkt i dig selv, kompromisløs og med sunde grænser.

Hvad er vigtigt for dig? Livet indeholder altid kompromiser, og nogle af dem kan vi let acceptere og leve med, andre kan vi ikke.

Vanskelige øjeblikke i vores relationer rummer altid visdom.

Hvis det kan lykkes os at høste denne visdom og omsætte det til indsigt – så er vi godt på vej til sunde og stabile relationer, som kan nære os og fylde vores tilværelse med mening.

De fleste af os ikke har lært hvordan man gør det, og derfor gentager vi usunde relations dynamikker.

Jeg kan støtte dig med at opleve mere tryghed i udfordrende øjeblikke, samt at

  • forstå ubehagelige følelser, tanker og kropsfornemmelser som allierede, i stedet for at kæmpe eller løbe væk fra dem.
  • fordøje udfordrende situationer på en sådan måde, at de giver dig klarhed og retning for dit liv.

Hvis det kan lykkes os at høste denne visdom og omsætte det til indsigt – så er vi godt på vej til sunde og stabile relationer, som kan nære os og være meningsfyldte.

De fleste af os ikke har lært hvordan man gør det, og derfor gentager vi usunde relations dynamikker.

Jeg kan støtte dig med at opleve mere tryghed i udfordrende øjeblikke, samt at

  • Fænomenologi- udgangspunkt i her og nu.
  • Kontaktforstyrrelser

Kontakt mig for at høre mere.

Gestaltterapi er en oplevelsesorienteret psykoterapi. Terapien tager udgangspunkt i her og nu, og dens formål er at skabe klarhed. Den kan bruges i individuel terapi, par- og gruppeterapi. Målet er at blive opmærksom, således at du kan opleve hvad der sker i dig og hvad det der sker, gør ved dig samt hvad du gør med det. Ved at blive opmærksom på disse tre ting, bliver du i bedre stand til at træffe nye valg.

I fælleskab undersøger vi hvordan dine vanskeligheder opstår. Du bliver herefter i stand til at se dig selv med større klarhed. Din opgave er at være så ærlig så mulig, således at vi nysgerrigt kan undersøge hvordan det er at være dig. Min opgave er at gøre dig opmærksom på det, du ikke selv før har lagt mærke til. Når du får øje på nye ting ved dig selv eller den måde, du handler på, undersøger vi hvilken betydning det har for dig og dit liv.

Du får ingen råd om hvad du skal gøre, tænke eller synes. Du får en større viden om hvem du er, og hvad du gør, med det du oplever. Jeg går ikke ind og analyserer dine problemer. I stedet støtter jeg dig i selv at mærke hvad der sker med dig, når du beskæftiger dig med dem.

Vi indgår i et ligeværdigt forhold og vi tager afsæt i dine ressourser. Gestaltterapiens menneskesyn tager udgangspunkt i, at et menneske er en selvregulerende organisme og at vi altid er en del af et felt (omgivelser), som vi uundgåeligt prægets af. Det betyder også at vi for at kunne hele og lukke såkaldte gestalter (helheder) ofte er nød til at have ekstra fokus på det relationelle mellem dig og de mennesker der påvirker dig i dit liv.

Gestaltterapiens historie

Ordet “gestalt” er tysk og betyder helhed eller skikkelse. Gestaltterapien bygger på gestaltpsykologi, eksistentialisme, fænomenologi og feltteori. Den blev oprindeligt kaldet Eksistentiel Terapi, fordi dens overordnet livssyn bygger på en eksistentiel filosofisk holdning til livet. Gestaltterapien blev udviklet i slutningen af 1940’erne af Fritz og Laura Perls. Siden da har den gennemgået en fornyelse som passer bedre til det samfund og den kultur i har i Danmark nu.

Back To Top