skip to Main Content

Gestaltterapi er en oplevelsesorienteret psykoterapi. 

I terapien tager vi udgangspunkt i hvad der er i live her og nu, med det formål at skabe klarhed. Gestaltterapi kan bruges i individuel terapi, par- og gruppeterapi. Målet er at blive opmærksom, således at du kan opleve hvad der sker i dig, og hvad det der sker, gør ved dig. Ved at blive opmærksom på dette, kan du bevidst vælge hvordan du vil forholde dig til dig selv og træffe bevidste valg.

I fælleskab undersøger vi hvordan dine udfordringer opstår. Du bliver herefter i stand til at se dig selv med større klarhed. Din opgave er at være så ærlig så mulig, således at vi nysgerrigt kan undersøge hvordan det er at være dig. Min opgave er at gøre dig opmærksom på det, du ikke selv før har lagt mærke til. Når du får øje på nye ting ved dig selv eller den måde, du handler på, undersøger vi hvilken betydning det har for dig og dit liv.

Du får ingen råd om hvad du skal gøre, tænke eller synes. Du får en større viden om hvem du er og hvordan du handler ud fra det du oplever. Jeg går ikke ind og analyserer dine problemer. I stedet støtter jeg dig i selv at mærke hvad der sker med dig, når du oplever dem.

Vi indgår i et ligeværdigt forhold og vi tager afsæt i dine ressourser. Gestaltterapiens menneskesyn tager udgangspunkt i, at et menneske er en selvregulerende organisme og at vi altid er en del af et felt (omgivelser), som vi uundgåeligt prægets af. Det betyder også at, for at kunne hele og lukke såkaldte uafsluttede gestalter (helheder/hændelser) er vi nød til at have fokus på det relationelle.

Ordet “gestalt” er tysk og betyder helhed eller skikkelse. Gestaltterapien bygger på gestaltpsykologi, eksistentialisme, fænomenologi og feltteori. Den blev oprindeligt kaldt Eksistentiel terapi, fordi dens overordnet livssyn bygger på en eksistentiel filosofisk holdning til livet. Gestaltterapien blev udviklet i slutningen af 1940’erne af Fritz og Laura Perls. Siden da har den gennemgået en fornyelse som passer bedre til det samfund og den kultur vi har i Danmark nu.

Individuel terapi

Gennem individuel terapi, kan du få lov til at udtrykke dine tanker og følelser i fuld fortrolighed og med fuld accept af dig, som du er. Jeg støtter dig i din proces.

Jeg tilbyder individuel terapi til halv pris, da jeg er under uddannelse til Gestalt terapeut på Nordisk Gestalt Institut.

Sessionerne afholdes i mit eget hjem eller hos dig. Kontakt mig for nærmere aftale.

Jeg holder primært konsultationer i aftentimerne.
Der er også mulighed for online sessioner.

Benyt kontaktformularen for at bestille en tid.

Priser

60 minutter kr. 350,- + Moms
90 minutter kr. 500,- + Moms

Betaling sker efter hver session på MobilePay.

Afbud og ændring af aftale

Afbud og tidsændring skal ske inden kl. 16 dagen før. Ved for sent afbud og ved udeblivelse opkræves det fulde beløb.

Afbud skal ske via sms.

Back To Top